PEIKKO SLOVAKIA ВИ Е НА УСЛУГА

Peikko испорачува широк асортиман на врзувачки средства во бетонските конструкции, како и композитни конструкции. Производите на Peikko, со широк опсег на различни решенија, се применуваат кај монтажните и монолитните конструкции. Локалните претставништва на канцелариите на Peikko ви стојат на услуга во повеќе од 30 земји низ целиот свет.

Нашата цел е клиентите да ги услужуваме на локално ниво, со водечки иновациски, квалитетни и сигурни решенија. Посветени сме, со софистицирани алати и софтвер, да им даваме помош на проектантите на конструкциите, како и технички информации за производите, вклучувајќи и пресметки и упатства за монтажа.

Детални информации на англиски јазик за производите на Peikko можете да најдете на интернет страницата на Peikko Group – www.peikko.com.

 

Peikko Slovakia
92591 Kráľová nad Váhom 660
Slovakia


Zsolt KOKREHEL, дипл. градежен инж.
Претставник за продажба и техничка поддршка
zsolt.kokrehel@peikko.com
GSM: +381 (0) 63 58 9955 - Србија
GSM: +385 (0) 99 647 2007 - Хрватска