Бидете побрзи

Побрзиот, поефикасен и посигурен начин за изградба претставува огромна корист за сите инвеститори.

Работете попаметно

Наменскиот алат за проектирање и индустриските производи кои се едноставни за вградување го прават процесот за изградба подобар.

Постигнете безбедност и сигурност

Нашите врски во бетонот, тенките меѓукатни конструкции и останатите решенија проектирани се за подобрување на ефикасноста на Вашите проекти во монтажната и монолитната изведба.

Контактирајте го Peikko Slovakia

Zsolt Kokrehel, dipl. inž. gradb.

Zsolt Kokrehel, dipl. inž. gradb.

Sales Manager

Tel. +385 99 6472 007 (HR)
Mob. +381 63 5899 55 (SRB)
[email protected]

Peikko Slovakia

92591 Kráľová nad Váhom 660
Slovakia